Byggbranschen i fokus

I dag skriver vi som vanligt om företag och arbetsliv men riktar blickarna mer specifikt mot byggbranschen, där kommer det lagkrav om personalliggare samtidigt som branschen i sig förväntas sakta ner. Vi tittar även närmare på hur kvinnor mår i samma yrkesgrupp, något som behöver förändras och jobbat aktivt med. 

borrmaskin manI Dagens Industri kan vi idag läsa att byggbranschen är den bransch som förväntas växa med hela 7 procent i år, men som snart förmodligen kommer att sakta ner och lugna sig lite. Det tycks bero på att tillväxten slår i kapacitetstaket samt att rotavdraget avskaffats tillsammans med att möjliga nya kreditregleringar kan begränsa själva byggandet.

Ja hur det än må vara med byggbranschens tillväxt så är det ett faktum att denna bransch på många sätt behöver moderniseras, ett nytt sätt att förenkla saker samt göra personalfrågan och administrationen därkring mer effektiv är att införskaffa en så kallad personalliggare med mobil tidrapportering, en sådan kan köpas här på nubabygg.se till exempel. Det minskar både pappersarbete samt gör närvarofrågan mer tillförlitlig. I SvD rapporteras det att personallistorna blir ett sätt att stoppa svartjobben på, eftersom det kommer finnas ett register över alla som deltar i jobb på alla byggarbetsplatser i hela Sverige. Ganska omfattande med andra ord. Ja hur smidigt är det inte med dessa smarta applikationer som gör vardagen och arbetsdagen så mycket enklare, särskilt när man automatiskt slipper skriva en tidrapport och kan lita på att ens mobil med gps kan ta hand om uppgiften? Tekniken är sannerligen fantastisk.

Byggbranschen kan bli ännu bättre

Något som dock bör åtgärdas i byggbranschen är det tuffa klimatet som särskilt drabbar unga tjejer i sektorn. Det kan vara ett välkänt faktum att detta område på arbetsmarknaden i tid och evighet har dominerats av män men det är nya tider och med allt detta bör även insikten att kvinnor lika gärna kan vara snickare och målare ha trillat på plats. I DN kan vi läsa om att hela sex av tio kvinnor mår dåligt av machokulturen och därmed den sexistiska, kränkande jargongen. Ett bra bygge kan helt enkelt bli till om det blir bra mycket mindre grabbighet och mer jämställdhetskänsla, kanske behöver facket jobba än mer med detta samt att det införlivas i policys som alla borde ta del av, oavsett om man jobbar i Stockholm, i Luleå eller i Gävle.