Entreprenör i Sverige eller utomlands

Det kan för många krävas lite mod att våga satsa på entreprenörsdrömmen och det att bli egen företagare. Ska man ta steget att starta en egen näringsverksamhet är det grundläggande rådet att först göra det på hemmamarknaden.

Det är troligtvis den marknad som man känner till bäst sedan tidigare och där man redan från start är någorlunda bekant med de regler och praxis som råder, både när det gäller de ekonomiska frågorna och de juridiska. Storslagna företagsdrömmar kommer nämligen, oavsett vad det är som man vill syssla med, ha en stark förankring i både juridiska frågor såväl som ekonomiska. Valet kring att satsa på att starta företaget i Sverige eller utomlands, beror på en rad olika faktorer. Några av dem är vilken tidigare erfarenhet man har och hur den specifika marknaden ser ut.

Rådgivning från externa byråer

Det en advokatbyrå kan hjälpa en med som företagare är saker som etablering av dotterbolag i utlandet och när personal ska börja jobba utomlands. Verkar det krångligt? Hos Haglundpartners.se kan man både få mer information och direkt kontakta byrån för att kunna få hjälp med ens egna frågor och problem.

Inspireras

Att starta utomlands direkt är kanske inget som brukar rekommenderas till nya entreprenörer. Men det finns dem som vågar ta steget. Maria och Tom, som man kan läsa mer om i denna artikel, är både småföretagare som har satsat utomlands. Främst gör man dessa utlandssatsningar genom sin export. Målen har bland annat handlat om att vilja placeras Sverige som land på kartan inom sina respektive områden.  Ingen av dem är heller rädda för att erövra fler länder att exportera av. En stor del av jobbet handlar om att bedöma risker och våga testa.