Hållbart företagande är en konkurrensfördel

Den här artikeln handlar om hur du kan dra fördelar av att göra en så kallad ”hållbarhetsredovisning”. Att redovisa hållbarhet är ett lagkrav för stora- och medelstora företag. Även du som driver ett mindre företag kan dock dra stor nytta av att göra en genomgripande analys av hela verksamheten.

Vad är en hållbarhetsredovisning? Namnet leder förmodligen många att tänka att det är någon typ av miljöredovisning och de har inte fel. En hållbarhetsredovisning rymmer dock mycket mer än så. Det är en rapport som är tänkt att analysera alla delar av hur ett företag jobbar med hållbarhet vilket inkluderar miljöfaktorer men också social och ekonomisk hållbarhet. Gå in på Grant Thorntons hemsida och Läs mer om hållbarhetsredovisning för att få reda på hur ditt företag kan tänka mer långsiktigt och hållbart.

Fördelar med att hållbarhetsredovisa även om du inte måste

revisorSedan 2017 är det lag på att stora och medelstora företag årligen ska upprätta en hållbarhetsredovisning. I många fall är det dock bra även för små företag att utföra en hållbarhetsredovisning. Eftersom rapporten inkluderar alla delar av en verksamhet kan det vara verksamhetsutvecklande. Det är ett av skälen till att även aktörer som Svenska Kyrkan genomför hållbarhetsredovisningar. I dagens affärsklimat ställer konsumenter och kunder höga krav på företag och organisationer att verka för en bättre värld. För dig som driver ett mindre företag kan en rapport som visar hur ni jobbar med hållbarhet och miljö, bland mycket annat, därför vara någonting som leder till öppningar för hur ni kan skapa större lönsamhet på sikt.

Låt en oberoende part granska verksamheten

För att göra en hållbarhetsredovisning kontaktar du ett företag som Grant Thornton. Redan där blir det uppenbart varför det är så fördelaktigt att göra en hållbarhetsredovisning. Det är nämligen alltid en fördel att någon utomstående kastar ett oberoende öga på ditt företags verksamhet. Som ledare eller anställd i ett företag är det lätt att bli hemmablind. Precis som det är en bra idé att använda sig av en revisor för att granska företagets finanser, är det en bra idé att låta Grant Thornton komma med synpunkter på hela verksamheten.