Jobba inom säkerhetsbranschen

Att arbeta inom säkerhetsbranschen kan vara både tufft och utmanande. Du kan ställas inför svåra situationer och du kan behöva göra saker som du aldrig hade trott att du skulle behöva göra. Av den anledningen ställs det ofta höga krav på de som väljer att jobba inom denna yrkeskategori.

Det finns många olika typer av arbeten som du kan syssla med inom säkerhetsbranschen. Det kan till exempel vara ett alldeles ordinärt arbete såsom att ta ett jobb som säljare hos Sector Alarm eller så kan du välja att själv arbeta som ordningsvakt eller väktare. Beroende på vilken typ av säkerhetstjänst du söker ställs naturligtvis olika sorters krav på dig.

Jobba som ordningsvakt

Om det är ordningsvakt som du är intresserad av att jobba som så är det vanligen till Polisen som du ska vända dig. Här går det till som så att du skickar in en ansökan om grundutbildning för ordningsvakt hos Polisen i den region som du är folkbokförd. Det finns även privata företag som erbjuder utbildning till ordningsvakt.

För att du ska kunna utbilda dig till ordningsvakt måste du uppfylla vissa krav. Först och främst kollas du i brottsregistret för att säkerställa att du faktiskt är lämplig som ordningsvakt. Därefter måste du dels genomgå ett fystest och dels måste du klara ett så kallat lämplighetstestet, där exempelvis dina språkkunskaper i svenska kontrolleras. Du ska också ha fyllt 18 år.

Jobba som väktare

Väktarnas roll i samhället har blivit allt viktigare i takt med att otryggheten ökar och poliserna inte räcker till, det skriver SVT. En väktare kan således få utföra många olika uppdrag och det är inte sällan som väktare ingriper vid stölder och liknande brott.

För att utbilda dig till väktare krävs i princip samma saker som för ordningsvakter, du ska således vara minst 18 år, du ska inte ha begått några grova brott och du ska klara av ett fysiskt test likväl som att du ska kunna kommunicera väl på svenska.

Bred kompetens

Som både ordningsvakt och väktare gäller det att ha en bred kompetens. Under utbildningen studerar du därför konflikthantering, självförsvar, första hjälpen, viss juridik, etik och moral. Du lär dig även vad du ska göra vid bränder, hur du hanterar handfängsel samt hur tekniska verktyg ska hanteras i ditt framtida yrke. Utbildningen brukar vara mycket utvecklande för de studerande och dessutom är framtiden ljus inom säkerhetsbranschen, eftersom det är en stor efterfrågan på både ordningsvakter och väktare för stunden.