Konsten att hantera en uppsägning

Arbetar du som chef ingår det sannolikt i dina arbetsuppgifter att hantera uppsägningar av personal. Inför ett möte med en person som ska sägas upp från sin anställning är det viktigt att du är väl förberedd och har en klar och tydlig plan över hur mötet ska fortlöpa och vilken information som ska ges. På så sätt undviker du att uppsägningen blir felaktig i något avseende samtidigt som mötet blir mindre smärtsamt för den anställde.

Uppsägningar utgör en del av vardagen inom företagsvärlden. De flesta företag kommer, för eller senare, att befinna sig i en situation där en eller flera personer i personalen kommer att behöva sägas upp från sina anställningar. Detta är emellertid sällan någon tröst för den person som blir uppsagd och ofta är en uppsägning en chockartad upplevelse för den anställde. Det är därför viktigt att du som chef agerar på ett korrekt och sätt och har en klar och tydlig plan inför mötet med den person som ska sägas upp.

Viktiga punkter att tänka på i samband med en uppsägning

När du ska ha ett möte för att informera en person om att hen ska bli uppsagd från sin anställning bör du hålla mötet formellt, kort och effektivt. Har du inte redan denna kapacitet bör du snarast lära dig hålla effektiva möten vilket är en färdighet som du kommer att ha nytta av även vid andra typer av möten. Drar ett möte i samband med en uppsägning ut på tiden finns risk för att det blir alltför känslomässigt vilket är något som bör undvikas. framförallt med respekt för personen som sägs upp. Förutom att mötet ska vara formellt, kort och effektivt måste du beakta följande punkter inför och under mötet:

  1. Kontrollera så att det finns saklig grund för uppsägningen.
  2. Lämna över skriftlig information till den anställde innehållande en tydlig motivering till uppsägningen.
  3. Förklara för den anställde vad hen ska göra för det fall att hen inte accepterar uppsägningen.
  4. Informera den anställde om vilka möjligheter som finns för hen att kunna gå vidare och finna en ny anställning.
  5. Visa förståelse för den anställdes situation.

En uppsägning blir sällan någon klang- och jubelföreställning men följer du dessa punkter minskar du riskerna för att uppsägningen blir felaktig i något avseende samtidigt som du gör upplevelsen i vart fall något mindre smärtsam för den anställde.