Lär dig hantera svåra möten

Inom de flesta sektorer får man som anställd eller chef ta emot jobbiga samtal och möten. Kanske är det en negativ nyhet du ska förmedla, eller framföra någon typ av kritik. Genom att lära sig bemästra bemötandeteknik kan de flesta möten få bättre utgång än om du är orutinerad och inte har lagt fram en bra strategi.

Författaren Lena Skogholm www.lenaskogholm.se är känd för sin människokännedom. Hon föreläser och skriver böcker om bemötandekoder och kommer med bra och konkreta tips på hur man tar sig an de svåraste arbetsuppgifterna: att komma med kritik, hantera konflikter eller avskeda en anställd. Vad händer egentligen i kroppen som man kan ha nytta av att känna till och lära sig bearbeta, acceptera och kontrollera?

Gäller att behålla lugnet

Med utgångspunkt i interpersonell neurobiologi kan vi studera hur människan samspelar med andra och vad i hjärnan och ens medvetande har för avgörande roller. Denna vetenskap tar oss tillbaka i tiden och ses som en evolutionär rest från den forntida människan, speciellt den delen av oss som hanterar konflikter. När vi räds konflikter aktiveras olika områden i hjärnan som sätter igång känslor av olika slag. Känslorna kan kännas jobbiga och få oss att undvika situationer eller att säga det som behövs sägas på ett rakt och ärligt sätt. Behåll lugn och fokus, menar författaren bakom bästsäljaren ”Bemötandekoden: Konsten att fröstå sig på människor och få ett bättre arbets(liv)”. Läs recensioner om boken här och här.

Hur hanterar man en svår situation? Den mest klassiska är hur en chef ska hantera en uppsägning av en person. Givet att personen blir uppsagd på grund av lagliga skäl, till exempel omstrukturering på arbetplatsen, kanske det känns skönt att man inte behöver luta sig mot personliga brister hos den anställda. Några tips med utgångspunkt från Lena Skogholms bok kan vara följande:

  • Sätt egna ramar för mötet
  • Var tydlig, försök inte prata runt problemet eller det du försöker få sagt
  • Lyssna och bekräfta vad personen säger och känner
  • Förbered personen på negativa besked
  • Avsluta med att sammanfatta det ni har kommit fram till