Olika slags chefer

I dag skriver vi om chefskapet, en viktig men också påfrestande roll i ett företag, med mycket ansvar och ofta lite feedback. Vi skriver också om framtidens chef, som kanske är en robot. Slutligen skriver vi om interna sociala medier på företag, där hr-intranätet blir utvidgat och mer interagerande.

Chef jättehög kontorsstolNågot som det talas allt mer om, och som räddar en hel del företag som behöver god ledning, är interim management. Interim manager är den som under en tillfällig period är kommer in och är chef på ett företag, ett alternativ till chefsrekrytering. Det kan vara på positioner som vd, finanschef, hr-chef eller liknande avancerade tjänster med mycket ansvar och krav på erfarenhet. Som interimchef måste man kunna sätta sig in i ett företag snabbt och börja jobba direkt, uppdragen kan variera och vara från månader i taget till att ske årsvis.

Mer information om detta kan vi läsa om i Svenska Dagbladet och här nedan listar vi lite viktiga punkter. De viktigaste för företagen som anlitar en chef genom konceptet interim management är att:

  • Interimchefen har stark egen drivkraft
  • Hen kommer snabbt in i uppdraget
  • Är tydlig i sitt ledarskap
  • Självgående direkt från start
  • Hög kompetensnivå och erfarenhet
  • Snabbt tillgänglig och kan området

Robotar och effektiva system

En annan chef, som inte anlitas som interim, men som i framtiden kanske kan bli din överordnade, är den robotchef som vi kan läsa om i en artikel i Aftonbladet. Det är japanska företaget Hitachi som utvecklat en robot som ger direkta order till arbetare, och enligt en talesperson har effektiviteten därefter gått upp. Men huruvida robotchefen skulle bjuda in till AW är en annan fråga som hittills är lämnad obesvarad.

Robotchef eller interimchef, i Dagens Nyheter kan vi läsa om hur dagens chefer på ett helt annat sätt kartlägger sina anställda – genom system som kan analysera stora mängder information kring allt från prestationer till mer privata upplevelser. Det kallas för prediktiv hr-analys samt data mining. Kanske kommer det i framtiden finnas interaktiva sociala medier inom företag, där analys av all information om medarbetarna finns på ett och samma ställe, och funktioner som ”likes” och kommentarsfält kan engagera medarbetare.  Systemet ska hela tiden se nya mönster och dra slutsatser, som i sin tur ska förenkla chefernas arbete och förutsäga händelser kring personal och beteende.