Rekrytera till företaget

För att skapa ett framgångsrikt företag behöver man kompetenta medarbetare och för att hitta dessa behöver man rekrytera – men det gäller att rekrytera rätt om man vill lyfta både sig själv och sitt företag.

intervju-arbeteDet viktigt att ha bra medarbetare för att sätta villkoren för den egna karriären, vilket är något man förklarar betydelsen av närmare i tidningen CFO World som riktar sig just till personer med bestämmanderätt på företag. Men något att hålla i minnet är att det kan vara svårt att hitta rätt person, speciellt om man inte är en vad rekryterare. Så ett tips för alla chefer är att ta hjälp av ett företag som arbetar med personaluthyrning av kvalificerad personal som också kan hjälpa till med rekryteringsprocessen. Men något att tänka på när man ställer sin kravprofil för personen man söker är att vara realistisk, undvika att kräva att personen har egenskaper som motsäger varandra och även vara tydlig med vad tjänsten man söker en person för innebär. Dessa tre saker är vad man understryker i tidningen chef för att hitta rätt person för rätt tjänst. Annat att tänka på under rekryteringsprocessen har man listat i hela tio punkter hos tidningen Veckans Affärer.

10 punkter för att rekrytera rätt:

  1. ChecklistaSe vilken kompetens som saknas och varför den kompetens behövs – på så vis slipper du en utdragen process med felrekryteringar.
  2. Formulera en tydlig kravprofil – vem söker du, varför och vilka egenskaper ska personen ha för att klara tjänsten?
  3. Anpassa vart någonstans du letar efter personen – en annons hos Arbetsförmedlingen är en bra väg men inte alltid den bästa beroende på vilken kompetens du söker.
  4. Snöa inte in dig på CV:t fokusera på personliga egenskaper – alla kan lära sig och CV:t är inte allt.
  5. Arbetsprover och test kan hjälpa en att hitta rätt.
  6. När du har sökande kan du punkta upp vilka egenskaper dessa har som matchar med kravprofilen.
  7. Intervju – kalla till exempel sju personer för intervju och låt några av dessa gå vidare för ytterligare intervjuer.
  8. Var smart under intervjun – fokus på personliga egenskaper och inte vad som står i CV:t.
  9. Glöm inte kolla referenserna – en person kan verka kompetent och rätt för tjänsten, men du vet säkrar först när du kontrollerat dennes referenser.
  10. Glöm inte introduktionen – berätta om företaget, vad som väntas av personen som ska anställas och om personen anställs ska denna introduktion genomföras igen men mer utförligt då man enligt Veckans Affärer menar att det finns direkt samband mellan bra intro och hur länge man stannar på företaget.