Vad gynnar ditt företag?

Har du koll på vad som kan gynna ditt företag i längden? Idag är det många ekonomer som menar att företagare idag har dålig insyn i hur de kan gynnas av globala händelser. Hur påverkar till exempel ett handelskrig mellan Kina och USA din verksamhet? Och kan verkligen Mexikotullar missgynna din verksamhet?

Att driva ett företag handlar mycket om att ha en affärsidé eller ett koncept som man tror starkt på. Men för att företaget ska kunna växa behöver man göra olika riskkalkyler och bedöma hur ens verksamhet kan påverkas av olika skeenden som händer i världen. Med Grant Thornton kan företaget växa och de kan beräkna vad du som företag ska göra för att gynnas av marknaden.

Är ditt företag redo att växa?

Svaret på den frågan är inte alltid självklart. Det beror dels på vad du har för affärsidé och koncept, vad du har för styrkor och vad din personal kan leverera. Men det handlar också mycket om saker som du själv inte kan påverka. Det kan vara globala händelser; importtullar eller varför inte olika politiska beslut som ligger till grund för en ny politik eller olika regler kring bolagsskatt?

Det är lätt att tro att ens verksamhet är isolerad från större skeenden, men så fungerar inte marknaden. Marknaden bygger på komplicerade nät och relationer som på olika sätt påverkar varandras balans. Sedan har du inflation, deflation och liknande saker som du inte heller kan påverkas, men som du kan lära dig utnyttja och kanske till och med gynnas av.

Hur trivs ditt företag i och med Mexikotullarna? Kanske kommer din produktion påverkas av det, beroende på var du har förlagt den? Eller kanske kommer du gynnas av ett handelskrig om du förlägger din verksamhet i Kina:

”Generellt sett finns inga långsiktiga vinnare på handelshinder, men kortsiktigt kan vi se att vissa får fördelar. Europa blir ett alternativ till USA”, säger David Hallgren, handelssekreterare på Business Sweden. Läs hela artikeln i DI.

Eller lär dig mer om liknande i den här artikeln som handlar om svenska företag i USA.